Skip to content
+31(0)6 49132800 info@deduik.com

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN GROEI VOOR WERKNEMERS

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN GROEI VOOR WERKNEMERS

WAAROM TRAINING DE DUIK VOOR JOUW WERKNEMERS?

In de werkomgeving wordt veel gevraagd van mensen. Men moet perfect kunnen samenwerken en ook goed zelfstandig kunnen handelen. Men moet verantwoordelijkheid kunnen nemen, opdrachten uitvoeren en feedback verdragen. En ook nog eens onder druk kunnen blijven presteren en onder alle omstandigheden goed kunnen blijven communiceren. Dat is allemaal niet niks, dit vergt een breed scala aan vaardigheden.

WERKNEMERS EN DE JUISTE BALANS

Voor werknemers is het belangrijk om de juiste balans te vinden en te behouden. Als het evenwicht echter weg is, is het lastig dit te herstellen in een veranderlijke en hectische omgeving. Men heeft dan kans vast te lopen in bepaalde gedragspatronen waar je moeilijk op eigen kracht uit komt. Temeer omdat de werkelijke aard van problemen die zich op het werk openbaren vaak een nog dieper liggende oorzaak heeft. Ze kunnen o.a. ook voortkomen uit de privé-situatie, onverwerkte zaken uit het verleden, maar ook uit een gebrek aan zicht op eigen wensen, talenten of toekomstvisie. Voor een werkgever lastig om hier zicht op te krijgen en er iets mee te doen. Als het evenwicht niet tijdig hersteld wordt dan ligt een burn-out op de loer.

KORTE INTENSIEVE TRAINING MET SNEL RESULTAAT

Gangbare trajecten zijn loopbaantrajecten of coachings-trajecten, begeleiding door een bedrijfsarts of soms therapie. Allemaal goede instrumenten die echter relatief veel tijd vragen. De Duik is een intensieve 5-daagse training die in korte tijd de diepte in gaat en daarom snel veel kan opleveren voor de medewerker. Een medewerker die goed in zijn vel zit en optimaal presteert, levert daarnaast een directe bijdrage aan het rendement van een organisatie.

OPTIMALE ONWIKKELING VAN WERKNEMERS

De Duik is een effectief en verhelderend instrument bij zowel werkgerelateerde-, als privé- vraagstukken. Een investering in het vermogen van de medewerker om de eigen belemmeringen op te lossen. Hierdoor kan de medewerker zich optimaal verder ontwikkelen in de meest passende richting.

TRAINING MET LANGE TERMIJN EFFECT

De Duik gaat verder dan veel andere trainingen. Niet alleen kennis en begrip, maar vooral de diepgaande directe ervaring zorgen voor zelfinzicht en verandering. Uit een onderzoek blijkt dat vrijwel alle deelnemers blijvende veranderingen ervaren.

Deelnemers ervaren een opmerkelijke toename in:

 • zelfvertrouwen en besluitvaardigheid
 • persoonlijk leiderschap
 • nemen van verantwoordelijkheid
 • positieve interactie met de omgeving
 • nieuwe energie
 • bezieling, creativiteit en vitaliteit
 • persoonlijke effectiviteit (pro-actief i.p.v. re-actief)

De Duik is een geschikt en passend instrument als onderdeel van:

 • competentieontwikkeling
 • loopbaan oriëntatie
 • outplacement
 • re-integratie
 • stress- en burnoutbegeleiding

De trainers van de Duik hebben jarenlange ervaring met loopbaanbegeleiding, re-integratie en outplacement. En kunnen het gehele traject van uw medewerker begeleiden.
Een persoonlijkheids- en/of competentietest kan onderdeel uitmaken van het traject.
Voor meer informatie maken wij graag een afspraak.

“Dit is de eerste keer dat ik geleerd heb mijn hart te gebruiken.” “Je gaat diep.”

“Het is een hele ervaring die ik iedereen gun.”

“De grote diversiteit aan werkvormen is fantastisch. Weinig theorie en veel ervaren.”

“Het levert een energie en een power waar door ik ontzettend veel aan kan.”

Back To Top